Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma eStores s.r.o., so sídlom Závodná 264/5, 027 43 Nižná

IČO: 48056561, IČ DPH: SK2120047545, zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl. č. 63492/L, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.tuningovesvetla.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@tuningovesvetla.sk
telefón: +421 907 800 744

poštová adresa: eStores s.r.o., Závodná 264/5, 027 43 Nižná
číslo účtu: Slovenská sporitelňa - SK3809000000005067909334

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
Tovar si môže objednať po zaregistrovaní sa korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (alebo si môže tovar objednať e-mailom na adrese info@tuningovesvetla.sk ).
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky.
Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@tuningovesvetla.sk alebo telefonicky na čísle 0907 800 744. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom na č. účtu: SK3809000000005067909334, alebo cez platobnú bránu GoPay.

Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode tuningovesvetla.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady
4 € pri zaslaní kuriérskou službou do SR a 8 € do ČR.

Kupujúci je povinný zásielku (tovar a aj jeho obal) skontrolovať hneď po doručení.
V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je
povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav
tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o
rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe
takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci
poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných
vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia (pri nákupe na IČO 12 mesiacov.)
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Zistenú závadu na výrobku prosím uplatnite bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase ako bola zistená. Ďaľšie používanie zapríčiní prehľbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (blok,faktúra, dodací list) na našu adresu
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Samozrejme našou snahou je, aby táto lehota bola čo najkratšia.
V závislosti od druhu reklamácie bude závada na výrobku odstránená, pokiaľ ju nebude možné odstrániť, dohodneme s Vami ďalší postup ( výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené : použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, zásahom do konštrukcie výrobku, živelnou pohromou.

VRÁTENIE TOVARU

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar zasielajte nepoškodený a kompletný so všetkým príslušenstvom spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar na dobierku nepreberáme!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.

Správca osobných údajov: eStores s r.o., IČ 48056561 so sídlom Závodná 264/5, Nižná 02743, Slovensko.

Údaje na Vašom zariadení

Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.

Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:

  • Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.
  • Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
  • Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.

Právo na prístup a iné práva

Podľa patričných právnych ustanovení máte právo:

  • na opravu chybných osobných údajov,
  • požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, okrem údajov, kde nám ich spracovanie ukladajú iné právne predpisy alebo právny záujem,
  • právo požiadať o prenos osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie.

Kontakt

V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese info@tuningovesvetla.sk.

Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom. 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti